Introduktion

Introduktion till intervjupodcasten Den fjärde väggen. En podcast som handlar om spelutveckling och speldesign i Sverige.

https://ia801502.us.archive.org/23/items/DenFjrdeVVggenIntroduktion/Den%20fj%C3%A4rde%20v%C3%A4ggen%20-%20Introduktion.mp3

Annonser
Introduktion